Mục đích của chính sách bảo mật và phạm vi thu thập thông tin bảo mật

Anphatwindoor tôn trọng thông tin bảo mật của các cá nhân đăng nhập vào website của An Phát. Anphatwindoor có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nội dung thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác nếu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin này. 

Đây là những thông tin mà chúng tôi cần khách hàng bắt buộc cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Anphatwindoor những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật hay lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

An Phát sẽ sử dụng những thông tin này theo cách mà khách hàng mong muốn nhưng không giới hạn cho bất cứ mục đích nào như sau:

  • Liên lạc để xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng.
  • Xác nhận thông tin tình trạng đơn hàng của khách hàng
  • Gửi thông báo về các hoạt động khi cần trao đổi thông tin với khách hàng
  • Ngăn chặn các hành động phá hủy tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động có dấu hiệu giả mạo khách hàng.
  • Gửi các thông tin tiếp thị, khuyến mãi về các sản phẩm của Anphatwindoor
  • Khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp như Viện kiểm sát, tòa án. Cơ quan công an điều tra đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. 
  • An Phát cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận, liên hệ và cung cấp các thông tin có liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa tại Anphatwindoor.

Chia sẻ thông tin

Anphatwindoor đảm bảo sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan. Trong những trường hợp để vận hành và bảo trì website hay cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh thì những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên.

An Phát có quyền chia sẻ thông tin của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ yêu cầu thông tin để phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Một số bên thứ ba mà An Phát có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

  • Các bên dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng
  • Để đáp ứng các mục đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân
  • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân
  • Nếu chính quyền yêu cầu An Phát chia sẻ những thông tin này

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Các dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại Anphatwindoor cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của An Phát Windoor.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu An Phát thực hiện việc này.

Địa chỉ đơn vị thu thập quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH AN PHÁT WINDOOR

Địa chỉ: 92 Định Công Hạ – Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội.

Email: Anphatwindoor@gmail.com

Hotline: 0928.981555

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến ban quản trị của website https://anphatwindoor.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, An Phát sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, An Phát Windoor sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

An Phát Windoor cam kết các thông tin của khách hàng trên website của An Phát được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

  • Không sử dụng, chuyển giao, tiết lộ hay cung cấp cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép, đồng ý. 
  • Không sử dụng thông tin người dùng ngoài việc giao dịch và chăm sóc khách hàng
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm các thông tin về hóa đơn, chứng từ

Ban quản trị An Phát Windoor yêu cầu các khách hàng khi giao dịch phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. An Phát door không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.